Status prawny

Podstawy działania Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

 Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Mielcu określa:

1.Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (z późn. zm.)- tekst jednolity 

2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji  i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3. Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

4. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Mielcu z dnia 30 października 2012 roku

5. Regulamin KPP w Mielcu z dnia 24 września 2013 roku zmieniający Regulamin KPP w Mielcu

6. Regulamin KPP w Mielcu z dnia 25 listopada 2014 roku zmieniający Regulamin KPP w Mielcu

7. Regulamin KPP w Mielcu z dnia 20 lipca 2015 roku zmieniający Regulamin KPP w Mielcu

8. Regulamin KPP w Mielcu z dnia 6 sierpnia 2015 roku zmieniający Regulamin KPP w Mielcu

9. Regulamin KPP w Mielcu z dnia 1 marca 2016 roku zmieniający Regulamin KPP w Mielcu

10. Regulamin KPP w Mielcu z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniający Regulamin KPP w Mielcu

11. Regulamin KPP w Mielcu z dnia 23 listopada 2017 roku zmieniający Regulamin KPP w Mielcu

12. Regulamin Komisariatu Policji w Tuszowie Narodowym z dnia 1 grudnia 2012 roku

13. Regulamin Komisariatu Policji w Radomyślu Wielkim z dnia 1 grudnia 2012 roku

Metryczka

Data publikacji 24.10.2014
Data modyfikacji 21.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mielcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Chmura
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Chmura
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Chmura
do góry