Stanowienie aktów prawnych - Komenda Powiatowa Policji w Mielcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Sekretariat Komendy Powiatowej Policji w Mielcu gromadzi i udostępnia policjantom i pracownikom Komendy Powiatowej  Policji w Mielcu zbiory aktów prawnych:

    - Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu,
    - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie,
    - Komendanta Głównego Policji,
    - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
    - pozaresortowe.
 
 Komendant Powiatowy Policji w Mielcu wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

            - decyzje,
            - rozkazy,
            - instrukcje,
            - pisma okólne

oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.
 
Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.Urz. KGP nr 21 poz. 131 z późn. zm.)
 
Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. – (Dz.U. nr 100 poz. 908).

Metryczka

Data publikacji 03.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mielcu
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Chmura
do góry