Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Mielcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Zgodnie ze wskazaną ustawą Komendant Powiatowy Policji w Mielcu może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIELCU1) zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Mielcu”,

2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,

3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Powiatową Policji w Mielcu danej informacji, o ile została ona określona,

4) zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Powiatowej Policji w Mielcu formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,

5) zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem wówczas należy złożyć stosowny wniosek.
 


 
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIELCU ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJEPonowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Powiatowa Policji w Mielcu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Powiatowa Policji w Mielcu zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

Metryczka

Data publikacji 04.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mielcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wiesław Kluk
Osoba udostępniająca informację:
Wiesław Kluk
do góry